„ТЪРСИ СЕ: млад лидер“

НОВАТА ИНИЦИАТИВА НА ИНТЕРНЕТ МЛАДЕЖКА МЕДИЯ „СветЪ“

 
 
 

Добре дошли!

 

Това е новата инициатива на Интернет Младежка Медия „СветЪ“. С нея ИММ „СветЪ“ ще се постарае да открие всички онези млади хора, които са се доказали, че събират около себе си свои връстници и ги увличат в полезни дейности.

 

Идеята ни е тази инициатива, която тръгва с интернет страница и представяния на младите лидери, да прерастне в ежегодишна кампания с призове в различни категории.

   

Младите лидери на България

 

Инициативата е с развиващ се характер и постоянно ще поместваме нови млади лидери. Също така в раздел „Новини“ ще Ви предоставяме информация, както за тази инициатива така и за инициативи на младите лидери и представляваните от тях организации.

   
Ако Вие сте лидер:
 

Интернет Младежка Медия „СветЪ“ желае да открие голяма част от младите лидери на България. Ако Вие сте млад лидер на възраст от 13 до 35 г. и изявявате своите възможности и постижения в различни международни и/или местни неправителствени организации в сферите на културата, спорта, гражданското общество, екологията, политическите, технически, хуманитарни и природни науки др., и сте свикнали да заявявате открито своята позиция, то ни пишете и ние ще Ви поместим редом до другите Ваши връстници.

 

В раздел „Контакт“ може да откриете различни начини за връзка с нас.

   
   
Българската къща